Saturday, July 08, 2006

കാര്‍ട്ടൂണ്‍

കാര്‍ട്ടൂണ്‍
അഡ്വ. എ. ഹരിദാസന്‍
കുന്നമ്പുഴത്ത്‌ ഹസ്‌
ബ്രഹ്മകുളം, ഗുരുവായൂര്‍

1 Comments:

At Sun Jul 09, 01:58:00 AM PDT, Blogger ഏറനാടന്‍ said...

ഉഷാര്‍! നല്ല സറ്റയര്‍ അനുഭവപ്പെട്ടു.. ഈ കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റിന്റെ കൂടുതല്‍ രചനകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home